اخبار

اخبار1398-2-7 04:21:15 +00:00

اخبار بازدیدها

بازدید دکتر ولی اله بنی عامری مجری طرح توسعه گلخانه ای کل کشور و هیئت همراه

ادامه….

بازدید دکتر حسین مهری مدیر عامل بانک صنعت و معدن و نمایندگان محترم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی از GSA Greenhouse.

ادامه….

اخبار نمایشگاه ها

حضور GSA Greenhouse در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران IGTF 2019.

ادامه….

رونمایی از اولین گلخانه نیمه بسته فشار مثبت در ایران توسط GSA Greenhouse.

ادامه….

حضور GSA Greenhouse در سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران IGFT 2018.

ادامه….

حضور GSA Greenhouse در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان شهر عشق آباد.

ادامه….

حضور GSA Greenhouse در دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1396

ادامه….

اخبار همایش ها و مصاحبه ها

حضور GSA Greenhouse در همایش تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در شهر عشق آبادی.

ادامه….

مصاحبه زنده تلویزیونی با مدیران GSA Greenhouse در شبکه ایران کالا.

ادامه….