سبزوار(روستای کـسـکـن)

سبزوار(روستای کـسـکـن)1398-2-3 10:09:07 +00:00

پروژه سبزوار – روستای کـسکـن

پروژه یک هکتاری روستای کَسکَن

طراحی، ساخت و اجرای پروژه یک هکتاری روستای کَسکَن

طراحی، ساخت و اجرای پروژه گلخانه صنعتی مدرن با شیشه دوجداره در روستای کسکن شهرستان سبزوار به مساحت یک هکتار وابسته به شرکت زیر بنایی اسرار جهت کاشت صیفی جات توسط تیم مهندسی GSA Greenhouse.