مالزی(میری ساراواک)

مالزی(میری ساراواک)1398-2-3 09:59:37 +00:00

مالزی(میری ساراواک)

پروژه ساخت گلخانه در مالزی

طراحی، ساخت و اجرای گلخانه در مالزی

پروژه طراحی، ساخت و اجرای گلخانه صنعتی سایز کوچک با شیشه دوجداره در ابعاد 80 مترمربع در مالزی جهت خشک کردن میوه توسط GSA Greenhouse.