گالری

گالری1398-2-3 08:34:09 +00:00

بازدید آقای دکتر ولی الله بنی عامری مجری طرح توسعه گلخانه ای کل کشور و هیئت همراه

بازدید جناب آقای دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن و نمایندگان محترم شهرستان سبزوار در مجلس شورای اسلامی

دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی(ماشین آلات، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری) تهران

5 الی 8 اسفند 1396

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان – عشق آباد

10 الی 12 اسفند 1396

همایش تجاری جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان

شهر عشق آباد 11 اسفند 1396

سومین نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران IGFT

30 فروردین الی 1 اردیبهشت 1397

چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران IGFT

22 الی 24 فروردین 1398